Artikel schrijven

Artikel schrijven

Je kunt via deze site artikelen maken. deze site plaatst enkel kwalitatief geschikte blogs. Schrijf over uw belangstellingen of over je beroep, je hobby, over je persoonlijke ervaringen, of zomaar over varia onderwerpen die je interesseren. Schrijven over winkels is veroorloofd maar maak geen promotie. Artikelen moeten netjes en neutraal zijn. 1 externe backlink per blogartikel toegestaan.  Blogartikelen moeten minimaal 700 woorden bevatten en netjes opgemaakt zijn.

Blog plaatsen

Artikel plaatsen